קטגוריה:רבי חנינא בר חמא

מאמרים של האמורא רבי חנינא בר חמא, ומאמרים עליו. מראשוני האמוראים, הוא הנקרא רבי חנינא סתם בתלמוד


מידע נוסף: