שולחן ערוך אבן העזר קסב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן קסב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני צרת היבמה וקרובותיה
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה
העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

  • סימן זה נכתב בכתיב חסר. יש להפוך כל המילים החסרות לכתיב מלא ולמחוק תבנית בעבודה והודעה זו

סעיף אעריכה

הכונס את יבמתו, נאסרו צרותיה עליו ועל שאר האחים, בעשה:

סעיף בעריכה

החולץ ליבמתו, נאסרה החלוצה וצרותיה עליו ועל שאר האחים, בעשה:

סעיף געריכה

החולץ ליבמתו, אסור מדרבנן בקרובותיה, אפילו בשניות. וכן היא אסורה בקרוביו. אבל האחים מותרים בכל קרובותיה. ואפילו לא חלץ לה אלא מספק, אפילו הכי אסור בכל קרובותיה (מרדכי ריש החולץ):


סעיף דעריכה

מותר אדם לשא אחות צרת חלוצתו ושאר קרובותיה:


סעיף העריכה

אסור לשא צרת קרובת חלוצתו: