שולחן ערוך אבן העזר ח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן ח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

בכל ספק הוולד הולך אחר הזכר
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף אעריכה

כהנים לויים וישראלים מותרין לבוא זה בזה והוולד הולך אחר הזכר:

סעיף בעריכה

לויים וישראלים וחללים מותרים לבוא זה בזה והוולד הולך אחר הזכר:

סעיף געריכה

לויים וישראלים וחללים גרים ועבדים משוחררים מותרים לבוא זה בזה, והגר והמשוחרר שנשא לויה או ישראלית או חללה הרי הבן ישראלי. וישראלי או לוי או חלל שנשא גיורת או משוחררת, הוולד הולך אחר הזכר:

סעיף דעריכה

כל הנישאת באיסור, הוולד הולך אחר הפגום שבשניהם, שאם אחד מהם מפסולי כהונה הוולד פסול לכהונה, ואם אחד מהם מפסולי קהל, הוולד אסור לבוא בקהל:

סעיף העריכה

ולד שפחה ונכרית כמותן, בין שנתעברו מכשר בין שנתעברו מפסול: