פתיחת התפריט הראשי

השולחן ערוך בויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחץ כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן בשולחן ערוך יחד עם נושאי כליו. וראה גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן מט | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

קדש אחת מחמש נשים וכל אחת אומרת אותי קדש
ובו שלושה סעיפים:
אבג
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

  • סימן זה נכתב בכתיב חסר. יש להפוך כל המילים החסרות לכתיב מלא ולמחוק תבנית בעבודה והודעה זו

סעיף אעריכה

המקדש אחת מחמש נשים וכתב לה כתבה, ואינו יודע איזו היא, וכל אחת מהן אומרת: אני היא, אסור בקרובות כלן ונותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתבה ביניהם ומסתלק. ואם קדש בביאה, קנסו אותו חכמים שיתן כתבה לכל אחת ואחת:

סעיף בעריכה

המקדש אשה וחזר בו מיד, ואמר שהמעות יהיו מתנה, אפלו תוך כדי דבור, אין חזרתו כלום וצריכה גט:

סעיף געריכה

כל מי שאינו בקי בטיב גטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהם להורות בהם, שבקל יכול לטעות ויתיר את הערוה וגורם להרבות ממזרים בישראל: