שולחן ערוך אבן העזר מא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן מא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין המקדש שתי אחיות, או הרבה נשים והיו בהם נכריות
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף א עריכה

מקדש אדם כמה נשים כאחד, והוא שיהיה שוה פרוטה לכל אחת ואחת. ויכולה אחת מהן לקבל הקדושין בשביל כולן, לדעתן:

סעיף ב עריכה

המקדש שתי נשים כאחת, שאסור לישא שתיהן משום ערוה, אינן מקודשות. כיצד? כגון שקדש אשה ובתה, או שתי אחיות כאחת, שאמר "הרי שתיכן מקודשות לי", אינן מקודשות ואין שום אחת מהן צריכה גט. ואם לא קדש אלא אחת, ולא פירש איזו, כגון שאמר לאב "אחת מבנותיך מקודשת לי", וקבל האב הקדושין, או אם שתים או שלש אחיות עשתה אחת מהן שליח לחברתה לקבל קדושיה, ונתן בידה, ואמר לה "אחת מכן מקודשת לי", כולן צריכות גט ממנו, ואסור לבוא על שום אחת מהן, שמא היא אחות אשתו:

סעיף ג עריכה

קידש נשים רבות כאחת, והיו בהן שתי אחיות (או) אשה ובתה, אם אמר "הראויה מכן לביאה מקודשת לי", הרי כולן מקודשות לו חוץ משתי אחיות או אשה ובתה וכיוצא בהן. ואם אמר "כולכן מקודשות לי", נכריות מקודשות ואחיות אין מקודשות; ויש אומרים שאף נכריות אינן מקודשות, הלכך נכריות מקודשות מספק. ואם אמר "אחת מכולכן מקודשת לי", כולן, בין נכריות בין אחיות, מקודשות מספק:

סעיף ד עריכה

אם היתה בתוך הנשים שקדש שפחה או כותית, או שהיא ערוה עליו כגון אשת איש או בתו או אחותו וכיוצא בהן, ואמר "הראויה מכן לביאה מקודשת לי", שאר נשים מקודשות. ואם אמר: כולכן מקודשות לי, שאר נשים מקודשות מספק: