פתיחת התפריט הראשי

השולחן ערוך בויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחץ כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן בשולחן ערוך יחד עם נושאי כליו. וראה גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן מח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

אמר לה קדשתיך, והיא אומרת: לא, או להפך
ובו שבעה סעיפים:
אבגדהוז
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

  • סימן זה נכתב בכתיב חסר. יש להפוך כל המילים החסרות לכתיב מלא ולמחוק תבנית בעבודה והודעה זו

סעיף אעריכה

האומר לאשה: קדשתיך, והיא אומרת: לא קדשתני, הוא אסור בקרובותיה והיא מתרת בקרוביו:

סעיף בעריכה

קדשתני, והוא אומר: לא קדשתיך, הוא מתר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו:

סעיף געריכה

קדשתיך, והיא אומרת: לא קדשת אלא בתי, הוא אסור בקרובות האם והאם מתרת בקרוביו; ומתר בקרובות הבת, והבת מתרת בקרוביו:

סעיף דעריכה

קדשתי את בתך, והיא אומרת: לא קדשת אלא אותי, הוא אסור בקרובות הבת, והבת מתרת בקרוביו; ומתר בקרובות האם, והאם אסורה על קרוביו:

סעיף העריכה

כל אלו שטוענין הקדושין, כשטען הטוען שהיו שם עדים והלכו להם למדינה אחרת או מתו, אבל אם הודו שהיו הקדושין בלא שני עדים, אין כאן קדושין:

סעיף ועריכה

כל מקום שאמרנו שאמרה אשה לאיש: קדשתני, והוא אומר: לא קדשתיך; מבקשים ממנו שיכתב לה גט להתירה. : הגה: ואז נאסר בקרובותיה, הואיל ונתן לה גט. אבל אם הוא אומר: קדשתיך, והיא אומרת: לא קדשתני, וכפאו לגט משום חשש הנמנע לנשאה, אין האשה נאסרת בקרוביו מחמת הגט (הגהות מרדכי דקדושין):

סעיף זעריכה

מי שאמר: קדם שקדשתי את אשתי קדשתי את אחותה בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים, ולא גרשתיה והרי היא נשואה, אינו נאמן לאסרה על בעלה, כל זמן שלא יביא עדים. ואפלו אם תאמר היא: אמת שקדשתני, אינה נאמנת לאסר עצמה על בעלה. ואפלו אם יביא עדים שקדשה, אם נתקדשה אחות אשתו בפניו, אינה נאסרת על בעלה. וזה אסור באשתו, שכיון שאמר: שקדש אחותה תחלה, נאסר בקרובות שתיהן. ועין לעיל סוף סימן מ"ו: