פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

צוו חכמים שיתן אדם מנכסיו מעט לבתו, וזהו הנקרא "פרנסה".

המשיא את בתו סתם, לא יפחת לה מכסות שפוסקין לאשת עני שבישראל. במה דברים אמורים, שהיה האב עני; אבל אם היה עשיר, הרי זה ראוי ליתן לה כפי עשרו:

סעיף בעריכה

התנה עם החתן להכניסה לו ערמה -- לא יאמר: לכשתבוא לביתי, אכסנה; אלא מכסה אותה ועודה בבית אביה: