משנה כתובות

(הופנה מהדף משנה מסכת כתובות)

מסכת כתובות: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר נשים · מסכת כתובות · >>

פרקי מסכת כתובות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

פרק ראשון (פרק "בתולה נישאת") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק שני (פרק "האישה שנתארמלה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק שלישי (פרק "אלו נערות") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק רביעי (פרק "נערה שנתפתתה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

פרק חמישי (פרק "אף על פי") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק שישי (פרק "מציאת האישה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שביעי (פרק "המדיר") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק שמיני (פרק "האישה שנפלו") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק תשיעי (פרק "הכותב לאשתו") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק עשירי (פרק "מי שהיה נשוי") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק אחד עשר (פרק "אלמנה ניזונת") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שנים עשר (פרק "הנושא את האישה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שלושה עשר (פרק "שני דייני") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :