קיצור שולחן ערוך


ספר
קיצור שולחן ערוך
מאת רבי שלמה גנצפריד זצ"ל,
הוא אחד הספרים הקלאסיים והפופולריים בספרות ההלכה של הדורות האחרונים,
והוא מהווה ליקוט הלכות מספרי ההלכה שלפניו.

בכל מקרה יש להימנע מלראות בטקסטים המפורסמים כאן פסק הלכה עדכני, מאחר ובדברים רבים נוהגים על פי דברי המשנה ברורה, החזון אי"ש ועוד.

מהדורה זו עברה עריכה קלה, כמו פתיחת ראשי תיבות וקיצורים ותוספת סימני פיסוק.

בחלק מהסימנים נוספו הערות בכתב קטן בגוף הטקסט, אך המגמה היא להשתדל להשתמש במערכת הערות השוליים, או בדף השיחה של הסימן הרלוונטי.

לאחרונה הוחל בהוספת ביאור "דרכי הלכה", המהווה קיצור ההלכות מהפוסקים הספרדים ובני עדות המזרח (כף החיים, בן איש חי וכו') מאת הרב מרדכי אליהו זצ"ל באישור בנו הרב שמואל אליהו. פרטים בדף השיחה.

מקור הטקסט באתרעריכה

חלק מהטקסט של הספר באתר מועתק מאתר kitzur.net‏[1]. הם מתירים שימוש בטקסט בתנאי שמציינים שזה נלקח משם.

קישורים חיצונייםעריכה

תוכן הענייניםעריכה

השכמת הבוקר סימנים: א - ח
הלכות ציצית סימנים: ט
הלכות תפילין סימנים: י
הלכות מזוזה סימנים: יא
תפילה סימנים: יב - כח
מידות והנהגות סימנים: כט - לד
כשרות וסעודה סימנים: לה - מז
ברכות סימנים: מח - סא
משא ומתן סימנים: סב - סז
דין תפילת הדרך סימנים: סח
מנחה וערבית סימנים: סט - עא
שבת סימנים: עב - צו
הלכות ר"ח וקידוש לבנה סימנים: צז

יום טוב סימנים: צח - צט
הלכות נשיאת כפיים סימנים: ק - קו
פסח סימנים: קז - קכ
תעניות וט' באב סימנים: קכא - קכז
ימים נוראים סימנים: קכח - קלג
סוכה ולולב סימנים: קלד - קלח
הלכות חנוכה סימנים: קלט - קמ
הלכות פורים סימנים: קמא - קמב
הלכות כיבוד סימנים: קמג - קמד
הלכות אישות סימנים: קמד - קסב
הלכות שונות (מיורה דעה) סימנים: קסג - קעח
דיני ממונות סימנים: קעט - קצג
הלכות אבלות והמת סימנים: קצד - רכא


השכמת הבוקרעריכה

הלכות ציציתעריכה

הלכות תפיליןעריכה

הלכות מזוזהעריכה

תפילהעריכה

מידות והנהגותעריכה

כשרות וסעודהעריכה

ברכותעריכה

משא ומתןעריכה

דין תפילת הדרךעריכה

מנחה וערביתעריכה

שבתעריכה


הלכות ר"ח וקידוש לבנהעריכה

יום טובעריכה

הלכות נשיאת כפייםעריכה

עוד דיני יום טובעריכה

חול המועדעריכה

פסחעריכה

תעניות וט' באבעריכה

ימים נוראיםעריכה

סוכה ולולבעריכה

הלכות חנוכהעריכה

הלכות פוריםעריכה

הלכות כיבודעריכה

הלכות אישותעריכה

הלכות שונות (מיורה דעה)עריכה


דיני ממונותעריכה


הלכות אבלות והמתעריכה


הערותעריכה

  1. ^ האתר כנראה החליף ידיים וכיום הדומיין שייך לאתר נוצרי מסיונרי.