קיצור שולחן ערוך ריח

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן ריח | במהדורה המנוקדת | >>

דין עדות לאבלות
ובו ב' סעיפים:

א | ב

סעיף אעריכה

  • מתאבלין על פי עד אחד,ועד מפי עד. ובגוי - מסיח לפי תמו.

סעיף בעריכה

  • מי שקבל אגרת שמת קרובו, ואין מבואר בה, אם הוא עדין תוך שלושים או לאחר שלושים: אם הכותב אינו בעל תורה, מוקמינן לאדם בחזקת חי ואמרינן, שלא מת עד סמוך לכתיבת האגרת, וחיב להתאבל. אבל אם הכותב הוא בעל תורה, אמרינן: מסתמא הוא לאחר שלושים, דאם איתא, שהיה אפשר שתגיע האגרת לידו תוך שלושים, לא היה כותב בסתם. אך אם הוא אביואו אמו, כון שהמנהג הוא להודיע מיד חיב להתאבל.