פתיחת התפריט הראשי

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן ריז | במהדורה המנוקדת | >>

דין מי שלא נהג אבלות
ובו ג' סעיפים:

א | ב | ג

סעיף אעריכה

  • אבל, שלא נהג אבלות תוך שבעה בין בשוגג בין במזיד, משלים אותה כל שלושים, חוץ מן הקריעה, שאם לא קרע בשעת חמום, אינו קורע - אלא בתוך שבעה, דחשיב שעת חימום. ועל אביו ואמו קורע לעולם.

סעיף בעריכה

  • קטן, שמת לו מת, אפילו גדל תוך שבעה, כון שבשעת מיתה היה פטור, בטל ממנו כל דין אבלות. אך באבלות די"ב חדש על אביו ועל אמו, שהיא משום כבודם, יש לו לנהג.

סעיף געריכה

  • חולה, שמת לו מת, שחיב להתאבל עליו, ונודע לו: אם הבריא תוך שבעה, גומר הימים הנשארים. וכן תוך שלושים - גומר הימים הנשארים. אבל אינו צריך להשלים הימים, שעברו בחליו משום דאז נהג גם כן מקצת אבלות, ודומה לשבת, דעולה ואינו מפסיק.(ולענין הקריעה עין לעל, סימן קצ"ה סעיף י"ב). וכן היולדת גם אינה צריכה להשלים הימים, שעברו עליה בלדתה, רק גומרת הימים הנשארים.