נתיבות המשפט/חידושים

נתיבות המשפט (חידושים)
המכונה "משפט הכהנים"
חידושים על שולחן ערוך חושן המשפט
לרבי יעקב מליסא

נתיבות המשפט

הלכות דיינים עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

הלכות עדות עריכה

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח

הלכות הלואה עריכה

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | - | סח | סט | ע | עא | עב | - | עד

הלכות טוען ונטען עריכה

עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוה עריכה

צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

הלכות גביית חוב מהיתומים עריכה

קז | קח | קט | -

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים עריכה

קיא | - | - | קיד | קטו | -

הלכות אפותיקי עריכה

- | - | קיט | קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו עריכה

קכא

הלכות הרשאה עריכה

קכב | קכג | - | - | - | - | -

הלכות ערב עריכה

- | - | - | -

הלכות חזקת מטלטלין עריכה

קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות חזקת קרקעות עריכה

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב

הלכות נזקי שכנים עריכה

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקע עריכה

קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע

הלכות חלוקת שותפות עריכה

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנות עריכה

קעה

הלכות שותפים עריכה

קעו | קעז | קעח | קעט | - | קפא

הלכות שלוחין עריכה

קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח

הלכות מקח וממכר עריכה

קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעות עריכה

רכז | רכח | - | רל | - | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ

הלכות מתנה עריכה

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | -

הלכות מתנת שכיב מרע עריכה

רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | - | - | -

הלכות אבידה ומציאה עריכה

- | - | - | - | - | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | - | - | -

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים עריכה

| - |

הלכות הפקר ונכסי הגר עריכה

- | - | -

הלכות נחלות עריכה

- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

הלכות אפוטרופוס עריכה

-

הלכות פקדון עריכה

רצא | רצב | - | רצד | - | - | - | - | - | - | שא | -

הלכות שומר שכר עריכה

שג | - | -

הלכות אומנים עריכה

-

הלכות שוכר עריכה

שז | שח | שט | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

הלכות חכירות וקבלנות עריכה

- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

הלכות שכירות פועלים עריכה

| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

הלכות שאלה עריכה

שמ | שמא | שמב | - | שמד | - | שמו | - |אין יותר פירוש מעבר לסימן שמ"ו