משנה זבחים

(הופנה מהדף משנה מסכת זבחים)

מסכת זבחים: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · >>

פרקי מסכת זבחים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

פרק ראשון (פרק "כל הזבחים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שני (פרק "כל הזבחים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שלישי (פרק "כל הפסולין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק רביעי (פרק "בית שמאי") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק חמישי (פרק "איזה הוא מקומן") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שישי (פרק "קודשי קדשים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שביעי (פרק "חטאת העוף") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שמיני (פרק "כל הזבחים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

פרק תשיעי (פרק "המזבח מקדש") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק עשירי (פרק "כל התדיר") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק אחד עשר (פרק "דם חטאת") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שנים עשר (פרק "טבול יום") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שלושה עשר (פרק "השוחט והמעלה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק ארבעה עשר (פרק "פרת חטאת") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :