משנה מנחות

(הופנה מהדף משנה מסכת מנחות)

מסכת מנחות: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת מנחות · >>

פרקי מסכת מנחות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

פרק ראשון (פרק "כל המנחות") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שני (פרק "הקומץ את המנחה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שלישי (פרק "הקומץ רבה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק רביעי (פרק "התכלת אינה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק חמישי (פרק "כל המנחות") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק שישי (פרק "אלו מנחות") עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק שביעי.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שביעי (פרק "התודה היתה באה") עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק שמיני.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שמיני (פרק "כל קרבנות") עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק תשיעי.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק תשיעי (פרק "שתי מדות") עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק עשירי.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק עשירי (פרק "רבי ישמעאל") עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק שישי.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק אחד עשר (פרק "שתי הלחם") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק שנים עשר (פרק "המנחות והנסכים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שלושה עשר (פרק "הרי עליי עישרון") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :