תורה: בראשיתשמותויקראבמדברדברים
נביאים: יהושעשופטיםשמואלמלכיםישעיהוירמיהויחזקאלתרי עשר
(תרי עשר: הושעיואלעמוסעובדיהיונהמיכהנחוםחבקוקצפניהחגיזכריהמלאכי)
כתובים: תהליםמשליאיובשיר השיריםרותאיכהקהלתאסתרדניאלעזרא-נחמיהדברי הימים

מגילת אסתר כולה עם טעמים (פרשות על פי הכתר)
מגילת אסתר כולה עם טעמים (פרשות סתומות)
מגילת אסתר כולה במהדורת כתיב

פרקי אסתר

א ב ג ד ה ו ז ח ט י

מאמרים על כל הספר:קישורים חיצוניים