משנה חולין

מסכת חולין: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת חולין · >>

פרקי מסכת חולין: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

פרק ראשון (פרק "הכל שוחטין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שני (פרק "השוחט אחד")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק שלישי (פרק "אלו טריפות")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק רביעי (פרק "בהמה שהיא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק חמישי (פרק "אותו ואת")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שישי (פרק "כיסוי הדם")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שביעי (פרק "גיד הנשה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שמיני (פרק "כל הבשר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק תשיעי (פרק "העור והרוטב")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק עשירי (פרק "הזרוע והלחיים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק אחד עשר (פרק "ראשית הגז")עריכה

משנה א : משנה ב :

פרק שנים עשר (פרק "שילוח הקן")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :