משנה בכורות

(הופנה מהדף משנה מסכת בכורות)

מסכת בכורות: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת בכורות · >>

פרקי מסכת בכורות: א ב ג ד ה ו ז ח ט

פרק ראשון (פרק "הלוקח עובר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שני (פרק "הלוקח עובר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק שלישי (פרק "הלוקח בהמה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק רביעי (פרק "עד כמה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק חמישי (פרק "כל פסולי")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שישי (פרק "על אלו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :

פרק שביעי (פרק "מומין אלו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שמיני (פרק "יש בכור")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק תשיעי (פרק "מעשר בהמה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :