ספר
שפת אמת
להרה"ק יהודה אריה ליב אלתר זצוק"ל

דפי פתיחה עריכה

על התורה (והמועדים) עריכה

בראשית עריכה

שמות עריכה

ויקרא עריכה

במדבר עריכה

דברים עריכה

על התלמוד עריכה