שפת אמת

ספר
שפת אמת
להרה"ק יהודה אריה ליב אלתר זצוק"ל

דפי פתיחהעריכה

על התורה (והמועדים)עריכה

בראשיתעריכה

שמותעריכה

ויקראעריכה

במדברעריכה

דבריםעריכה

על התלמודעריכה