פתיחת התפריט הראשי

משנה בבא בתרא

(הופנה מהדף משנה מסכת בבא בתרא)

פרק ראשון (פרק "השותפין שרצו")עריכה

פרק שני (פרק "לא יחפור")עריכה

פרק שלישי (פרק "חזקת הבתים")עריכה

פרק רביעי (פרק "המוכר את הבית")עריכה

פרק חמישי (פרק "המוכר את הספינה")עריכה

פרק שישי (פרק "המוכר פירות")עריכה

פרק שביעי (פרק "האומר לחברו")עריכה

פרק שמיני (פרק "יש נוחלין")עריכה

פרק תשיעי (פרק "מי שמת")עריכה

פרק עשירי (פרק "גט פשוט")עריכה