משנה סנהדרין

(הופנה מהדף משנה מסכת סנהדרין)

מסכת סנהדרין: תוספתא · מבנה המסכת


<< · משנה · סדר נזיקין · מסכת סנהדרין · >>

פרקי מסכת סנהדרין: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

פרק ראשון (פרק "דיני ממונות בשלשה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch01_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק שני (פרק "כהן גדול")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch02_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק שלישי (פרק "זה בורר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch03_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק רביעי (פרק "אחד דיני ממונות")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch04_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק חמישי (פרק "היו בודקין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch05_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק שישי (פרק "נגמר הדין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch06_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק שביעי (פרק "ארבע מיתות")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch07_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק שמיני (פרק "בן סורר ומורה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch08_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק תשיעי (פרק "ואלו הן הנשרפין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch09_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק עשירי (פרק "חלק")עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק אחד עשר.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch10_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית

פרק אחד עשר (פרק "אלו הן הנחנקין")עריכה

  • בבבלי פרק זה הוא פרק עשירי.

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishnah-Sanhedrin-ch11_(Tzahor).ogg|(מידע)]] צחור ללא מנגינה ישראלית