פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

משך חכמה

רבי מאיר שמחה הכהן, צולם בשנת 1924
ספר
משך חכמה

ביאורים ופירושים, רעיונים ודרושים, הערות וחידושים על חמשה חומשי תורה
מאת הרב מאיר שמחה כהן מדווינסק, בעהמ"ח אור שמח

שנלב"ע ביום ש"ק ד' אלול תרפ"ו

תוכן עניינים

בראשיתעריכה

שמותעריכה

ויקראעריכה

במדברעריכה

דבריםעריכה