ספר היובלים/מז

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ובשבוע השביעי בשנה השביעית ליובל השבעה וארבעים בא אביך מארץ כנען, ואתה נולדת בשבוע הרביעי בשנה השישית ליובל הארבעים ושמונה בהיות ימי העוני לבני ישראל:

בעריכה

ויצו פרעה מלך מצרים עליהם להשליך ילדיהם כל הבן הילוד היאורה:

געריכה

וישליכו אותם שמה שבעה ירחים ימים, עד החודש אשר נולדת בו:

דעריכה

ותצפנך אמך שלושה ירחים, וילשינו אותה:

העריכה

ותעש לך תיבה ותחמרה בזפת ובחֵמר, ותשם אותה בסוף על שפת היאור, ותשם אותך בה שבעת ימים:

ועריכה

ותבוא אמך בלילה ותיניק אותך, וביום שמרה עליך מרים אחותך מפני הציפורים:

זעריכה

וביום ההוא באה תרמות בת פרעה לרחוץ על היאור, ותשמע את קולך בוכה, ותאמר אל נערותיה להביא אותך:

טעריכה

ותאמר אחותך אליה, האלך וקראתי לך אשה מן העבריות ותגדל ותיניק לך את הילד הזה:

יעריכה

ותלך ותקרא את אמך את יוכבד, ותתן לה שכר לגדל אותך:

יאעריכה

ותגדל ויביאו אותך אל בית פרעה, ותהי לנער:

יבעריכה

ואביך [עמרם] הורה אותך במקרא, ואחר כן במלאת לך שלושה שבועים הביא אותך אל חצר המלך:

יגעריכה

ותהי בחצר שלושה שבועים עד עת צאתך מחצר המלך, ותרא איש מצרי מכה רעך מבני ישראל:

ידעריכה

ותך אותו ותטמנהו בחול:

טועריכה

וביום המחרת מצאת שניים מבני ישראל נצים, ותאמר לרשע: למה תכה אחיך?

טזעריכה

ויחר אפו ויאמר: מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ותירא ותברח מפני הדבר הזה: