ספר היובלים/ט

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ויחלק חם לבניו, ויצא הגורל הראשון לכולם לפאת קדמה וימה לפוט וירך מערבו לכנען ולפאת מערב הים...:

בעריכה

ויחלק שם גם הוא לבניו, ויצא הגורל הראשון לעילם ולבניו מקדם לנהר חידקל עד לבוא ארץ הקדם:

געריכה

כל ארץ הודו ועד ארתרה ומימי דודין וכל ההרים ואילה וכל הארץ שושן, וכל אשר לעבר פרנך עד הים ארתרה ועד הנחל תינה:

דעריכה

ולאשור יצא הגורל השני ארץ אשור ונינוה ושנער ועד גבול הודו ועלה לכתף הנחל:

העריכה

ולארפכשד יצא הגורל השלישי כל ארץ חבל הכשדים, לפאת מזרחה לנהר פרת קרוב לים ארתרה:

ועריכה

וכל מימי המדבר עד לבוא אל חיק הים הנשקף על ארץ מצרים, כל ארץ הלבנון ושניר ואמנה ומחה על כתף פרת:

זעריכה

ולארם יצא הגורל הרביעי כל ארץ ארם נהרים, בין חידקל ובין פרת מצפון הכשדים עד לבוא הררי אשור:

חעריכה

וכל יתר הארצות עד הים הגדול והלך וקרב קדמה אל אחיו אשור:

טעריכה

וגם יפת חילק את ארץ הנחלה לבניו:

יעריכה

ויצא הגורל הראשון לגומר לפאת קדמה, מן הצפון ועד הנחל תינה:

יאעריכה

ובצפון יצא למגוג כל תוך הצפון עד לבוא אל הים מיעוט:

יבעריכה

ולמדי יצא לנחלה לרשת אותה לפאת מערבה על פני שני אחיו עד האיים ועד גבולי האיים:

יגעריכה

וליון יצאה הנחלה הרביעית, כל האי והאיים לכתף אלדוד:

ידעריכה

ולתובל יצאה הנחלה החמישית בין הלשון הפונה לפאת אודה נחלת לוד, עד הלשון השניה הנוטה אל תוך הלשון השלישית:

טועריכה

ולמשך יצאה הנחלה השישית, וכל העבר השני מן הלשון השלישית עד לבוא קדמה גדיר:

טזעריכה

ולתירס יצאה הנחלה השביעית, ויהי לו האיים הגדולים בתוך הים אשר בנחלת חם ואיי קמטורי:

יזעריכה

ולבני ארפכשד יצאה הנחלה המאושרה:

יחעריכה

ככה התנחלו בני נוח לבניהם לפני נוח אביהם, וישבע אותם בשבועת אלה אם יתחרה איש מהם לכבוש נחלה אשר לא נפלה לו בגורל:

יטעריכה

וכולם ענו ואמרו אמן, ואמן להם ולבניהם עד עולם בדורותיהם

כעריכה

עד יום המשפט אשר בו ישפוט ה' אלהים אותם בחרב ובאש על כל רעת טומאת עונותיהם, כי מלאו את הארץ רשע וטומאה זנונים וחטאה: