משנה נזיר

מסכת נזיר: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר נשים · מסכת נזיר · >>

פרקי מסכת נזיר: א ב ג ד ה ו ז ח ט

פרק ראשון (פרק "כל כינויי")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שני (פרק "הריני נזיר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :

פרק שלישי (פרק "מי שאמר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק רביעי (פרק "מי שאמר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק חמישי (פרק "בית שמאי")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שישי (פרק "שלשה מינים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

פרק שביעי (פרק "כוהן גדול")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שמיני (פרק "שני נזירים")עריכה

משנה א : משנה ב :

פרק תשיעי (פרק "הגוים אין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :