משנה סוטה

(הופנה מהדף משנה מסכת סוטה)

מסכת סוטה: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר נשים · מסכת סוטה · >>

פרקי מסכת סוטה: א ב ג ד ה ו ז ח ט

פרק ראשון (פרק "המקנא לאשתו") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק שני (פרק "היה מביא") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שלישי (פרק "היה נוטל") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק רביעי (פרק "ארוסה ושומרת") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק חמישי (פרק "כשם שהמים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שישי (פרק "מי שקינא") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שביעי (פרק "אלו נאמרין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שמיני (פרק "משוח מלחמה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק תשיעי (פרק "עגלה ערופה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב : משנה יג : משנה יד : משנה טו :