רפואה למכה

דף זה מכיל חומר שהוקלד על פי כתבי יד שנכון לתאריך העלאת התוכן לא נמצאים בדפוס

מהדורה זו נצמדת פחות או יותר לכתב יד המקורי של הספר. למהדורה מורחבת של הספר ע"י ויקיעורכים (פתיחת ראשי תיבות, קיטוע, פיסוק, וכולי) ראו רפואה למכה (ויקיטקסט).

Refuah Lmaka.jpg
ספר
רפואה למכה

שחיבר איש טהור הרב האלקי כתם זהב שמו נודע בשערים חסידא ופרישא כמוהר"ר שמשון באקי הקדמון זצוק"לא ב. תנצב"ה. מ"ץ בק"ק קסאלי יע"א ירבו כמותו בישראל ויורו המורים.

לבאר היטב דברי שלמה המלך ע"ה בשיר השירים, לחבר את האהל להיות אחד, דברי ירמיהו הנביא ע"ה במגילת איכה.

הועתק מכתבי יד של הספריה הלאומית
עדיין חסר ההעתקת הכת"י של הפירוש על מדרש איכה פתיחתא דחכימי.
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.
ניתן להמשיך להקליד מכתב יד שבאוסף Ms. Kaufmann A 28 שבאקדמיה הונגרית למדעים


רפואה למכהעריכה

הקדמת המחבר

מדרש פתיחתא דאיכה רבתי
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא

שיר השירים
פרק א: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

פרק ב: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י - יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

פרק ג: אג....


 
הורדה כספר

הערה א: ראו תיאור על המחבר בספר "תולדות גדולי ישראל"
הערה ב: ראו כאן באגרות הרב משה זכות זצוק"ל רבו של המחבר - מכתב ב' - ויקיעורך
הערה ג: מדברי המחבר בכמה מקומות בכת"י מזכיר את פירושו על הפסוק תשתפכנה אבני קדש (איכה ד), אך בכת"י שבידינו פירוש המחבר מגיע עד פסוק י"א מפרק ב' של איכה - ויקיעורך