רפואה למכה
מחבר שמשון באקי הקדמון
שפת המקור עברית
נושא שיר השירים ומגילת איכה
מהדורות חדשות רפואה למכה (ויקיטקסט)
קריאת היצירה
היברובוקס ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
קטלוגים
הספרייה הלאומית ספר אלקטרוני באתר הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל    000040972
לעיון נוסף
כתבי יד פירוש על מדרש איכה פתיחתא דחכימי - מאוסף הרב פרופ' מאיר בניהוספר
רפואה למכה
שחיבר איש טהור הרב האלקי
כתם זהב שמו נודע בשערים
חסידא ופרישא כמוהר"ר
שמשון באקי הקדמון זצוק"לא ב. תנצב"ה
מ"ץ בק"ק קסאלי יע"א ירבו כמותו בישראל ויורו המורים
לבאר היטב דברי שלמה המלך ע"ה בשיר השירים,
לחבר את האהל להיות אחד דברי ירמיהו הנביא ע"ה במגילת איכהג.מקורות הכתבי יד:
פירוש על מדרש איכה פתיחתא דחכימי - האקדמיה ההונגרית למדעים
ההקדמה והפירוש על שיר השירים - אוסף הספרייה הלאומית

הקדמת המחבר עריכה

פתיחתא דאיכה רבתי עריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממא

שה"ש פרק א:

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיז

שה"ש פרק ב:

אבגדהוזחטי - יאיביגידטוטזיז


הורדה כספר
הורדה כספר


הערה א: ראו תיאור על המחבר בספר "תולדות גדולי ישראל"
הערה ב: ראו כאן באגרות הרב משה זכות זצוק"ל רבו של המחבר - מכתב ב' - ויקיעורך
הערה ג: מהדורה זו נצמדת פחות או יותר לכתב יד המקורי של הספר. למהדורה מורחבת של הספר ע"י ויקיעורכים (פתיחת ראשי תיבות, קיטוע, פיסוק, וכולי) ראו רפואה למכה (ויקיטקסט)
הערה ד: מדברי המחבר בכמה מקומות בכת"י מזכיר את פירושו על הפסוק תשתפכנה אבני קדש (איכה ד), אך בכת"י שבידינו פירוש המחבר מגיע עד פסוק י"א מפרק ב' של איכה - ויקיעורך