רפואה למכה (ויקיטקסט)

דף זה מכיל חומר שהוקלד על פי כתבי יד שנכון לתאריך העלאת התוכן לא נמצאים בדפוס

מהדורה זו הינה מהדורה מורחבת של הספר ע"י ויקיעורכים (פתיחת ראשי תיבות, קיטוע, פיסוק, וכולי). למהדורה שנצמדת לכתב יד המקורי ראו רפואה למכה.

Refuah Lmaka.jpg
ספר
רפואה למכה

לבאר היטב דברי שלמה המלך ע"ה בשיר השירים, לחבר את האהל להיות אחד, דברי ירמיהו הנביא ע"ה במגילת איכה.

הרב כמוהר"ר שמשון באקי הקדמון זצוק"לא ב.

הועתק מכתבי יד של הספריה הלאומית ומוגה ע"י ויקיעורכים

רפואה למכהעריכה

הקדמה


שיר השירים
פרק א: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

פרק ב: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י - יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

פרק ג: א


 
הורדה כספר

הערה א: ראו תיאור על המחבר בספר "תולדות גדולי ישראל" הערה ב: ראה כאן מכתב הרב משה זכות זצוק"ל אודות הספר - ויקיעורך
הערה ג: הספר כפי שמופיע בכתב יד של הספריה הלאומית מסתיים כאן בפרק ג פסוק א. ייתכן ויש המשך אבל צריך לבדוק את זה בהעתקים הקיימים בספריה באופן לא מקוון - ויקיעורך