ספר תגין/ע


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ע]עריכה

דתלי רישיהון בתרא י"ז באורייתא

 1. ערומים (בראשית ב, כה) קדמאה‏[1],
 2. עירם,
 3. מתה עלי רחל (בראשית מח, ז),
 4. ונערתיה (שמות ב, ה),
 5. מצרעת (שמות ד, ו),
 6. ונשיא בעמך (שמות כב, כז),
 7. וירא את העגל (שמות לב, יט),
 8. פרוע הוא (שמות לב, כה),
 9. הערל (ויקרא כו, מא),
 10. בקרקע (במדבר ה, יז),
 11. ועצמותיהם (במדבר כד, ח),
 12. שער אויביו‏[2],
 13. תעשינה הדברים (דברים א, מד),
 14. וברשעת (דברים ט, ד),
 15. ואל רשעו (דברים ט, כז),
 16. וערפכם‏[3],
 17. ויבעט (דברים לב, טו).

[ע]עריכה

תוב באורייתא ח' דאוקים בזנבייהן לבתריהון

 1. ערירי (בראשית טו, ב),
 2. לבדו‏[4],
 3. עמים (בראשית יז, טז) (בראשית כז, כט)[5],
 4. עמים (בראשית כח, ג) דקהל‏[6],
 5. אעזבך (בראשית כח, טו),
 6. עדרים לבדו (בראשית ל, מ),
 7. את עבדך (בראשית לב, יא) (בראשית לג, ה)[7],
 8. נטע יהו"ה (במדבר כד, ו),
 9. מגן עזרך (דברים לג, כט).


[ע]עריכה

ו' באורייתא דאוקים רישיהון לבתריהון

 1. במה אדע (בראשית טו, ח),
 2. למועד (בראשית יז, כא) (בראשית יח, יד) (בראשית כא, ב)[8],
 3. בעבור אברהם (בראשית כו, כד),
 4. ועתה אמרת‏[9] קדמאה,
 5. הנה עם בני ישראל (שמות א, ט),
 6. עפר יעקב (במדבר כג, י). 1. ^ נ"ל הכוונה במלת "קדמאה" הינו לפסול מ(בראשית ג, ז) - ויקיעורך
 2. ^ ביטוי זה נמצא ב(בראשית כב, יז) והוי שלא כסדר. וקשה להאמין שאין כאן טעות דפוס. וצ"ע איך לתקנו - ויקיעורך
 3. ^ לא מצאתי. ואולי הכוונה אל (דברים כא, ד) וצ"ל "וערפו" - ויקיעורך
 4. ^ ברור שנפל כאן טעות דפוס. וצ"ע איך לתקנו - ויקיעורך
 5. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 6. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "עמים דוקהל". - ויקיעורך
 7. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 8. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי כולם - ויקיעורך
 9. ^ יש כאן איזה טעות דפוס וצ"ע איך לתקנו - ויקיעורך