ספר תגין/ד


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

דעריכה

ח' באורייתא דאית להון ד' תאגין קרני בר מן דאחד דשמע ישראל דאית ליה חד

  1. זה ספר תולדות אדם (בראשית ה, א)
  2. בנפשו דמו,
  3. ואך את דמכם (בראשית ט, ה)
  4. ומיד האדם, תרוייהו.
  5. את נפש האדם
  6. באדם דמו‚
  7. את האדם, תלתהון (בראשית ט, ו),