ספר תגין/מ


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[מ]עריכה

ל"ט באורייתא דג' זיוני.

 1. למראה (בראשית ב, ט),
 2. למאכל (בראשית ב, ט) (בראשית ג, ו)[1],
 3. המתהפכת (בראשית ג, כד),
 4. ותאמר קניתי (בראשית ד, א),
 5. והיו ימיו (בראשית ו, ג),
 6. וימצאו בקעה (בראשית יא, ב),
 7. מגן צריך (בראשית יד, כ),
 8. המכסה אני (בראשית יח, יז),
 9. מלאכו לפניך (בראשית כד, ז)[2],
 10. מנקתה (בראשית כד, נט),
 11. למה זה אנכי (בראשית כה, כב),
 12. למה לי חיים (בראשית כז, מו),
 13. ותעבר המנחה (בראשית לב, כב),
 14. מהרו ועלו (בראשית מה, ט),
 15. כה תאמרו (בראשית נ, יז),
 16. ותמלא (שמות א, ז),
 17. כה תאמר לבני ישראל (שמות ג, יד),
 18. מתו כל האנשים (שמות ד, יט),
 19. יגרשם מארצו (שמות ו, א),
 20. ישמע אלכם (שמות ז, ד)[3],
 21. חֳמָרִם (שמות ח, י) קדמאה‏[4],
 22. לא מת אחד (שמות ט, ו),
 23. לא מת (שמות ט, ז) דמקנה,
 24. ומת כל בכור (שמות יא, ה) בתרא‏[5]
 25. שמרים (שמות יב, מב) בתרא,
 26. מה זאת עשית לנו (שמות יד, יא),
 27. ממותינו (שמות יד, יב),
 28. אנוסה מפני ישראל (שמות יד, כה),
 29. מי בעל דברים (שמות כד, יד),
 30. וישמהו על הנס (במדבר כא, ט),
 31. במחקק (במדבר כא, יח),
 32. מי מנה (במדבר כג, י),
 33. משכנתיך (במדבר כד, ה),
 34. רק השמר (דברים ד, ט),
 35. מיסרך (דברים ח, ה),
 36. במותימו (דברים לג, כט),
 37. ימי (דברים לד, ח) בתרא.


 1. ^ לא ידעתי אל איזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 2. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "מלאכי לפניך" וליתא - ויקיעורך
 3. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "אליכם" מלא. ולמרות שקיים כזה ב(שמות יא, ט), מכיון שלא תהיה כסדר הפסוקים אני פסלתי אותו מאפשרי - ויקיעורך
 4. ^ הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "חמרים" מלא - ויקיעורך
 5. ^ צע"ע דביטוי זה יחידית במינה. ומהי כוונת "בתרא"? - ויקיעורך