ספר תגין/ג


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

געריכה

תלתא באורייתא דארבע תאגין:

  1. ותגנב רחל (בראשית לא, יט),
  2. ויגנב יעקב (בראשית לא, כ),
  3. ותנהג את בנותי (בראשית לא, כו).