ספר תגין/ב


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

בעריכה

ד' ביתין באורייתא דג' תאגין:

  1. ברוך דיעבדוך (בראשית כז, כט),
  2. דברתי לך (בראשית כח, טו) (שמות לב, לד)[1],
  3. במקום הזה (בראשית כח, טז),
  4. ברוך דכרע שכב (במדבר כד, ט).  1. ^ לא ידוע לאיזה פסוק הכוונה ולכן שני הפסוקים צוינו.