ספר תגין/ץ


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ץ]עריכה

ח' באורייתא דה' זייני

  1. הלא כל הארץ (בראשית יג, ט),
  2. השפט כל הארץ (בראשית יח, כה),
  3. תבלעימו ארץ (שמות טו, יב),
  4. את יושבי הארץ (שמות כג, לא),
  5. תשבץ (שמות כח, ד),
  6. לא תעשה חמץ (ויקרא ב, יא),
  7. ולאזרח הארץ (במדבר ט, יד),
  8. תקפוץ (דברים טו, ז).