ספר תגין/ף


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ף]עריכה

י"א באורייתא דג' זייוני

 1. אף כי אמר (בראשית ג, א),
 2. וישקף (בראשית יט, כח) (בראשית כו, ח) (שמות יד, כד)[1],
 3. וירדוף אחריהם‏[2],
 4. ארדף (שמות טו, ט),
 5. תנאף (שמות כ, יב),
 6. ערף (שמות כג, כז),
 7. קשה ערף הוא (שמות לב, ט),
 8. קשה ערף אתה (שמות לג, ג),
 9. קשה ערף הוא (שמות לד, ט),
 10. ויגף (שמות לב, לה)[3]


[ף]עריכה

תוב ג' דמאיל פומהון לגאיו

 1. אף אני אעשה (ויקרא כו, טז),
 2. אף אני אלך (ויקרא כו, מא),
 3. ואף יהו"ה חרה בעם (במדבר יא, לג). 1. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שלשתם - ויקיעורך
 2. ^ לא מצאתי. ואיני יודע למה הכוונה - ויקיעורך
 3. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך