פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

זוהי המהדורה המבוארת. למהדורה הרגילה.


אזהרה!

על פי המסורת,
יש איסור ואף סכנה לומר את שמות המלאכים ושאר שמות קדושים,

ויש להרהר בלב בלבד!!!
Stop hand.svg
צילום שער דפוס קוריץ ה'תקמ"ב
ספר
עץ חיים
:שחיבר הרב האלהי מו' מורינו רבי חיים ויטאל זלה"ה זכרו לחיי העולם הבא,
כפי מה ששמע מרבו מובהק הרב האלהי בוצינא קדישא הנר הקדוש מוהר"ר מורנו הרב, רבי יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה זכרו לחיי העולם הבא,
אשר דבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו זלה"ה זכרו לחיי העולם הבא.
ומה לנו לספר בשבחים?
הועתק והוגהה מכמה ספרי עץ החיים,
מוגהים ומסודרים על נכון בכל מה דאפשר.
(נוסח השער דפוס קארעץ שנת ועץ החיים בתוך הגן (ה'תקמ"ב)
וראו על רבי שלמה לוצקר ותכניתם להביא את המשיח בשנת ה'תקמ"א בהדפסת הספר, בעליה לארץ ישראל, ובמשלחת לגאון מוילנא)


על הספרעריכה

ספר זה כולל יסודות בחכמת הקבלה בכלל ובתורת האר"י ז"ל בפרט.
נאסף על ידי המקובל רבי מאיר פאפרוש מכתבי רבי חיים ויטאל ומכל המהדורות שהיו לפניו (ראה בארוכה כתבי האר"י ועץ חיים בויקיפדיה).

תוכן הספרעריכה

שער הכללים - ובו י"ג פרקים:עריכה

היכל א מן שבעה היכלות, והוא היכל אדם קדמון, ובהיכל זה יש שבעה שערים:עריכה

היכל שני והיכל זה הוא הנקרא היכל נקודים ובו ד' שערים:עריכה

היכל שלישי היכל זה נקרא היכל הכתרים ובו שני שערים:עריכה

היכל הרביעי היכל זה נקרא היכל אבא ואמא ובו שלשה שערים:עריכה

היכל החמישי והיכל זה נקרא היכל זעיר אנפין ובו שבעה עשר שערים:עריכה

שער יז - שער הראשון שער ז"א ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ב
פרק ד מ"ב

שער יח - השער השני שער רפ"ח ניצוצין ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה מ"ת
פרק ו

שער יט - שער השלישי שער אורות ניצוצין וכלים ובו י' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ב
פרק ה מ"ב
פרק ו מ"ב
פרק ז מ"ב
פרק ח מ"ב
פרק ט מ"ב
פרק י מ"ב

שער כ - שער הרביעי שער המוחין ויתחלק לי"ב פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ב
פרק ה מ"ק
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב

שער כא - שער החמישי שער לידת המוחין ויתחלק לג' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת

שער כב - שער הששי שער מוחין דקטנות ויתחלק לג' פרקים:
פרק א מ"ק
פרק ב מ"ק
פרק ג מ"ק

שער כג - השער השביעי שער מוחין דצלם ויתחלק לח' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה מ"ק
פרק ו מ"ק
פרק ז מ"ק
פרק ח מ"ק

שער כד - השער השמונה שער פרקי הצלם ויתחלק לז' פרקים:
פרק א מ"ק
פרק ב מ"ק
פרק ג מ"ק
פרק ד מ"ק
פרק ה מ"ק
פרק ו מ"ק
פרק ז מ"ק

שער כה - השער התשיעי שער דרושי הצלם ובו ח' דרושים:
דרוש א מ"ב
דרוש ב מ"ק
דרוש ג
דרוש ד
דרוש ה
דרוש ו
דרוש ז
דרוש ח

שער כו - שער היו"ד שער הצלם ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ב
פרק ב מ"ב
פרק ג מ"ק
פרק ד מ"ב

שער כז - השער אחד עשר שער פרטי עיבור יניקה ומוחין ובו ד' פרקים:
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד

שער כח - שער השנים עשר שער העיבורים ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב
פרק ג
פרק ד מ"ב
פרק ה

שער כט - שער הנסירה ויתחלק לט' פרקים:
פרק א מ"ב
פרק ב מ"ב
פרק ג מ"ב
פרק ד מ"ב
פרק ה מ"ב
פרק ו מ"ב
פרק ז מ"ב
פרק ח מ"ב
פרק ט מ"ב

שער ל - שער הפרצופים ויתחלק לז' דרושים - דרוש אחור ופנים. דרוש ג' בחי' שיש בכל העולמות והם כלים ואחור ואמצעי ופנימי: דרוש עיבור יניקה ומוחין. דרוש חיצוניות ופנימיות של כל העולמות. וד' דרושים קשורים ביחד:
פרק א מ"ב
פרק ב מ"ב
פרק ג מ"ב
פרק ד מ"ב
פרק ה מ"ב
פרק ו מ"ב
פרק ז מ"ב

שער לא - שער פרצופי זו"ן ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ק
פרק ה מ"ת

שער לב - שער הארת המוחין זו"ן ובו ט' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה מ"ת
פרק ו מ"ת
פרק ז מ"ת
פרק ח מ"ת
פרק ט מ"ת

שער לג - שער אונאה ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה מ"ת

היכל הששי והיכל זה נקרא היכל נוקבא דזעיר אנפין ובו שמונה שערים:עריכה

שער לד - השער הראשון שער תיקון נוקבא ובו ז' פרקים:
פרק א מ"ב
פרק ב מ"ב
פרק ג מ"ב
פרק ד מ"ב
פרק ה מ"ב
פרק ו מ"ב
פרק ז מ"ת

שער לה - השער השני שער הירח ויתחלק לה' פרקים:
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

שער לו - השער השלישי שער מיעוט הירח ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב
פרק ג מ"ק
פרק ד

שער לז - השער הרביעי שער יעקב ולאה ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה מ"ת

שער לח - השער החמישי שער לאה ורחל ויתחלק לט' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה מ"ת
פרק ו מ"ת
פרק ז מ"ת
פרק ח מ"ב
פרק ט מ"ת

שער לט - השער הששי שער מ"נ ומ"ד ובו י"ד דרושים וכל הדרושים כולו הוא מ"ב:
פרק א מ"ב:
דרוש א
דרוש ב
דרוש ג
דרוש ד
דרוש ה
דרוש ו
דרוש ז
דרוש ח
דרוש ט
דרוש י
דרוש יא
דרוש יב
דרוש יג
דרוש יד
דרוש טו

שער מ - שער ז שער פנימיות וחיצוניות ובו ט"ו דרושים:
דרוש א
דרוש ב
דרוש ג
דרוש ד
דרוש ה
דרוש ו
דרוש ז
דרוש ח
דרוש ט
דרוש י
דרוש יא
דרוש יב
דרוש יג
דרוש יד
דרוש טו

שער מא - השער הח' שער החשמל ובו ג' פרקים:
פרק א מ"ק
פרק ב
פרק ג

היכל השביעי והיכל הזה נקרא היכל אבי"ע ובו תשעה שערים:עריכה

שער מב השער הראשון שער דרושי אבי"ע ובו י"ב פרקים:
פרק א מ"ב
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה

למה יש פה דילוג?
פרק יג
פרק יד

שער מב - השער השני שער כללות אבי"ע ובו ד' פרקים:
פרק א מ"ב
פרק ב

למה יש פה דילוג?
פרק ד מ"ק

שער מג - השער השלישי שער ציור עולמות אבי"ע ובו ד' פרקים:
הקדמה להדרוש
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד - ענין ז' כוכבי לכת בספר נוף עץ חיים נוף ב' פרשה ויצא ענין שמות בני יעקב ע"ש: לא מופיע

שער מד - השער הרביעי שער השמות ובו ז' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ב
פרק ג מ"ת
פרק ד מ"ת
פרק ה
פרק ו
פרק ז

שער מה - השער החמישי שער המקיפין ובו ד' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב מ"ת
פרק ג מ"ת
פרק ד

שער מו - השער הששי שער כסא הכבוד ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ת
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה מ"ת
פרק ו מ"ת
פרק ז מ"ת

שער מז - השער השביעי שער סדר אבי"ע ובו ו' פרקים:
פרק א
פרק ב
פרק ג מ"ת
פרק ד
פרק ה
פרק ו

שער מח - השער השמיני שער הקליפות ובו ד' פרקים:
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד מ"ק

שער מט שער מט - השער התשיעי שער קליפת נוגה ובו ט' פרקים:
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט

שער נ שער נ - שער קיצור אבי"ע ובו י' פרקים:
פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י

כללי מוהרח"ו ז"לעריכה