משנה שקלים

(הופנה מהדף משנה מסכת שקלים)

מסכת שקלים: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · >>

פרקי מסכת שקלים: א ב ג ד ה ו ז ח

פרק ראשון (פרק "באחד באדר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שני (פרק "מצרפין שקלים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שלישי (פרק "בשלשה פרקים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק רביעי (פרק "התרומה מה")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :

פרק חמישי (פרק "ואלו הם")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שישי (פרק "שלשה עשר")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שביעי (פרק "מעות שנמצאו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שמיני (פרק "כל הרוקים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :