משנה יומא

(הופנה מהדף משנה מסכת יומא)

מסכת יומא: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר מועד · מסכת יומא · >>

פרקי מסכת יומא: א ב ג ד ה ו ז ח

משנה מנוקדת ומעוצבת ע"י הרב דן בארי

פרק ראשון (פרק "שבעת ימים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שני (פרק "בראשונה כל")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שלישי (פרק "אמר להם")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

פרק רביעי (פרק "טרף בקלפי")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק חמישי (פרק "הוציאו לו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שישי (פרק "שני שעירי")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שביעי (פרק "בא לו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שמיני (פרק "יום הכיפורים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט :