משנה שבועות

(הופנה מהדף משנה מסכת שבועות)

מסכת שבועות: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד ירושלמי · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר נזיקין · מסכת שבועות · >>

פרקי מסכת שבועות: א ב ג ד ה ו ז ח

פרק ראשון (פרק "שבועות שתים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שני (פרק "ידיעות הטומאה") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שלישי (פרק "שבועות שתים שהן ארבע") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא :

פרק רביעי (פרק "שבועת העדות") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב : משנה יג :

פרק חמישי (פרק "שבועת הפיקדון") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שישי (פרק "שבועת הדיינין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז :

פרק שביעי (פרק "כל הנשבעין") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

פרק שמיני (פרק "ארבעה שומרים") עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :