משנה ערכין

(הופנה מהדף משנה מסכת ערכין)

מסכת ערכין: משנה · מִשְׁנָה מְנֻקֶּדֶת וּמְעֻצֶּבֶת · תוספתא · תלמוד בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · >>

פרקי מסכת ערכין: א ב ג ד ה ו ז ח ט

פרק ראשון (פרק "הכל מעריכין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק שני (פרק "אין בערכין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שלישי (פרק "יש בערכין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק רביעי (פרק "הישג יד")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

פרק חמישי (פרק "האומר משקלי")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

פרק שישי (פרק "שום היתומים")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שביעי (פרק "אין מקדישין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

פרק שמיני (פרק "המקדיש את")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז

פרק תשיעי (פרק "המוכר את")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :