משנה ערכין ג ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · פרק ג · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר כיצד?

  • אחד שהמית את הנאה שבעבדים ואת הכעור שבעבדים, נותן שלשים סלע.
  • המית בן חורין, נותן את שויו.

חבל בזה ובזה -- משלם נזק שלםג.

משנה מנוקדת

בְּשׁוֹר הַמּוּעָד שֶׁהֵמִית אֶת הָעֶבֶד לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר, כֵּיצַד?

אֶחָד שֶׁהֵמִית אֶת הַנָּאֶה שֶׁבַּעֲבָדִים
וְאֶת הָכָּעוּר שֶׁבַּעֲבָדִים,
נוֹתֵן שְׁלֹשִׁים סֶלַע;
הֵמִית בֶּן חוֹרִין,
נוֹתֵן אֶת שָׁוְיוֹ.
חָבַל בָּזֶה וּבָזֶה,
מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם:

נוסח הרמב"ם

ובשור המועד שהמית את העבד, להקל ולהחמיר - כיצד?

אחד שהמית את הנאה שבעבדים, ואת הכעור שבעבדים - נותן שלשים סלע.
המית בן חורין - נותן את שוויו.
חבל בזה ובזה - משלם נזק שלם.

פירוש הרמב"ם

כבר נתבאר בקמא ששור מועד שהרג את האדם, שהוא משלם את הכופר והוא משלם נזק שלם, לפי שהוא מועד:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

המית בן חורין נותן את שוויו - דכתיב (שמות כא) אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו, דמי ניזק:

חבל בזה ובזה - בין בעבד בין בבן חורין, ולא המיתו. משלם נזק שלם:

פירוש תוספות יום טוב

[ונותן דמי שווייו. מ"ש הר"ב נותן דמי ניזק. ע' במ"ש במ"ב פ"ה בד"ה שאין כו']:

חבל בזה ובזה משלם נזק שלם. אפי' תימא ר"ע דמתני' ח' פ"ג דב"ק. דאמר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. והא דתנן בשור המועד משום המית עבד כו' דלא משכחת בתם. גמ':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על המשנה) שלם. אפילו תימא רבי עקיבא דמשנה ח' פרק ג' דבבא קמא, דאמר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. והא דתנן בשור המועד, משום המית עבד כו' דלא משכחת בתם. גמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

המית בן חורין נותן את שוויו:    של ניזק:

חבל בזה ובזה:    כשחבל את בן חורין או עבד ולא המיתן:

משלם נזק שלם:    כמה היה שוה קודם שנחבל וכמה אח"כ:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים