עץ חיים/שער הכללים/ח

פרק ח - סדר כניסת פרקי הצלם בז"א ע"פ השניםעריכה

ועתה נחזור לבאר ענין ראשון. ובזה תבין מה שאמרו רז"ל הפעוטות מקחן מקח במטלטלין מבן ו' שנים ויום א', ובן ט' שנים ביאתו ביאה, ומבן י"ג ויום א' אז הוא גדול.

והענין כי כשנכנסין המוחין (שהם נה"י דבינה) תוך הז"א - הם יורדין תחלה לו' ספירות שבו, שהם כח"ב דח"ג, והם ו' שנים. ושליש עליון דת"ת שהוא מכוסה הם ו' שנים וד' חדשים. וכולם בחי' מכוסים. אח"כ כשחוזרים החסדים בסוד אור חוזר דרך ספירות אלו עצמם הם ו' שנים וד' חדשים אחרים -- הרי הכל י"ב שנים וח' חדשים.

והטעם שאלו הפרקים ירדו קודם בו' ספירות של ז"א מבפנים הוא כדי להגדילו. והטעם שירדו מכתר החסדים מפני שמכתר היה הטפה. והנה הם הו' שנים וד' חדשים שהיו בסוד ירידה. וזהו סוד שלא נתברך יעקב עד שהיה בן ס"ג שנה; כי עד שם היו חסדים מכוסים ושם נתגלו בסוד הבקיעה שנבקע. וזהו סוד אותיות יעקב - יבקע. כי הו' שנים, כל א' כלול י' -- הם ס', הם הו' ספירות כחב"ד ח"ג. ועוד שליש המכוסה הוא ג' שנים אחרות, שליש מי' שנים. והכל ס"ג. וזהו סוד שם ס"ג שהוא בבינה, כי בינה מתפשט עד החזה דז"א ושהוא ס"ג שנים כנ"ל.

והנה אח"כ חזרו החסדים לעלות מבחוץ בסוד אור מקיף כדי שיקבל הז"א הארת אבא ואמא דרך פנים בפנים. כי תחילה בירידה היו החסדים מכוסים, וכמו שהבריאה אינה מקבלת מהאצילות אלא ע"י מסך -- כן ז"א לא היה מקבל מאבא ואמא רק ע"י מסך, כי היו החסדים ומוחין שלו כולן מכוסין תוך מסך נה"י דאימא. וזהו סוד "יוצר אור ובורא חושך" -- יוצר אור גילוי ובורא חושך להיותו מסך, כי עד חזה דז"א יורדין החסדים מכוסין וכאן מתגלין לצורך עצמן. ועתה, אחר שנתגלו, חוזרים החסדים מבחוץ בסוד אור מקיף כדי להאיר לו בדרך אצילות בלתי מסך כלל.

ונחזור למ"ש לעיל, כי בירידתן ובחזרתן הוא י"ב שנים וח' חדשים. וצריך ד' חדשים אחרים להשלים י"ג שנים והם מהשליש המכוסה שחוזרין בסוד אור מקיף. ויום א' הוא אור שבין חצי ת"ת בינה לגלגלת דז"א. הרי י"ג שנים ויום א'.

או באופן אחר: כי הלא זמן היניקה ב' שנים, ובד' שנים אחרים נכנסים ב' פרקין דנצח אמא וב' פרקין דהוד אמא ברישא דז"א -- הם ו' שנים, והם סוד הפעוטות מבן ו' שנים ויום א' שהוא תחלת כניסת פרק תחתון של יסוד דאמא בדעת ז"א. לכן כיון שנכנס דבר מועט מן הדעת לכן מקחן מקח במטלטלין לבד, שהם נגד ו"ק המטולטלין מרחמים לדין ומדין לרחמים, כפי מעשינו.

ומו' שנים עד ט' שנים הם ג' שנים אחרים ואז נכנסין ב' פרקין עליונים הנקרא ירכין דנצח-הוד דבינה ופרק עליון דיסוד בינה, כי אין שעורו רק ב' פרקים. והנה כבר נכנס שליש א' ביום א' היותר על ו' שנים ואז נקרא פעוט, ועתה נכנס ב' פרקין של היסוד -- הרי ט' שנים ויום א'. לכן ביאתו ביאה כי כבר נכנס כל הדעת שלו. אבל אין ביאה זו מועלת להתעבר הנוקבא עד שיהיה בן י"ג שנים ויום א' שהם סוד חזרת החסדים לעלות באור החוזר.

והג' שנים הוא עליית שליש החסד דזרוע ימין אל החכמה ושליש דזרוע שמאל אל הבינה וב' חצאי שליש בדעת -- הרי הם ג' שנים. ושנה הד' הוא נגד שליש ת"ת המכוסה אשר נתגלה עתה ונתגדל ועלה לכתר ז"א -- הרי הם י"ג שנים. ויום א' -- הוא אותו שבין חצי ת"ת בינה לגלגתא דז"א, ויורד ממקומו עד שם הוא יום א'. או ג"כ אותו מועט שעלה יותר מחצי שליש המגולה דת"ת ז"א אל הכתר שלו וזהו יום א'. אך הנוקבא הוא פחות מחצי שליש בכתר שלה. והרי נשלמו י"ג שנים ויום א':עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל