עץ חיים/שער כ

< עץ חיים(הופנה מהדף עץ חיים-שער כ)

שער העשרים, שער הרביעי בהיכל החמישי, שער המוחין, ובו י"ב פרקים: