עץ חיים/שער מו

שער מ"ו, שער הששי בהיכל השביעי, שער כסא הכבוד, ובו ו' פרקים: