עץ חיים/שער כה

שער כ"ה, שער התשיעי בהיכל החמישי, שער דרושי הצלם, ובו ח' פרקים: