עץ חיים/שער מא

שער מ"א, שער השמיני בהיכל הששי, שער החשמל, ובו ג' פרקים: