עץ חיים/שער טז

שער הט"ז, שער השלישי בהיכל הרביעי, שער הולדת או"א וזו"ן, ובו ז' פרקים: