פתיחת התפריט הראשי

שער השביעי, שער מטי ולא מטי, ובו חמשה פרקים: