עץ חיים/שער מג

שער מ"ג, שער השלישי בהיכל השביעי, שער ציור עולמות אבי"ע, ובו ד' פרקים:

  • הקדמה
  • פרק א
  • פרק ב
  • פרק ג
  • פרק ד' - ענין ז' כוכבי לכת בספר נוף עץ חיים נוף ב' פרשה ויצא ענין שמות בני יעקב ע"ש: לא מופיע