עץ חיים/שער לג

שער ל"ג, שער הי"ז בהיכל החמישי, שער אונאה, ובו ה' פרקים: