עץ חיים/שער מט

שער מ"ט, שער התשיעי בהיכל השביעי, שער קליפת נוגה, ובו ט' פרקים: